Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Sprzedaż materiałów termoizolacyjnych w Polsce wzrosła o 4% r/r i przekroczyła wartość 3,9 mld zł w 2015 r., wynika z szacunków PMR. Uczestnicy rynku spodziewają się, że pozytywne tendencje w latach 2016-2017 ulegną wzmocnieniu, a wartość rynku wzrośnie do ok. 4,4 mld zł pod koniec dekady.

  "Odnotowane w 2015 r. silne ożywienie w budownictwie mieszkaniowym oraz wysoki poziom aktywności w segmencie budownictwa przemysłowego sprawiły, że po kilku słabszych latach, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z poprawą koniunktury na rynku termoizolacji. Według szacunków PMR, w 2015 r. sprzedaż materiałów termoizolacyjnych na rynku krajowym zwiększyła się o około 4%, przekraczając wartość 3,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

  Wzrost odnotowano we wszystkich głównych segmentach rynku, przy czym najwyższy był on w przypadku styropianu XPS (7%), a nieco wolniej rosła sprzedaż produktów piankowych (6%), wełny mineralnej (4%) oraz styropianu EPS (3%).

  PMR przeprowadził wywiady pogłębione z uczestnikami rynku termoizolacji, z których wynika, że głównymi czynnikami determinującymi rozwój rynku materiałów termoizolacyjnych są ogólna sytuacja gospodarcza, a zwłaszcza koniunktura w sektorze budowlanym.

 "Wobec pozytywnych prognoz makroekonomicznych dla Polski, przewidywanej kontynuacji wzrostów w budownictwie mieszkaniowym oraz dużego natężenia prac w energetyce, firmy działające w branży termoizolacji spodziewają się, iż zapoczątkowane na rynku pozytywne tendencje w latach 2016-2017 ulegną wzmocnieniu" - czytamy dalej.

  W ich opinii, rynek napędzać będą również ostrzejsze wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowo powstających budynków, wymuszające stosowanie przez inwestorów większej ilości materiałów termoizolacyjnych oraz materiałów o lepszych parametrach, programy dopłat do budowy energooszczędnych obiektów oraz wspierające termomodernizację istniejących budynków, a także systematyczna poprawa świadomości społecznej i moda na tzw. zielone budownictwo.

  "W rezultacie, mimo iż od 2018 r. można się spodziewać korekty w budownictwie kubaturowym, a od 2019 r. także istotnego osłabienia koniunktury w budownictwie przemysłowym, rynek materiałów termoizolacyjnych powinien uniknąć wyraźniejszego załamania, pod koniec bieżącej dekady stabilizując się na poziomie powyżej 4,4 mld zł" - napisano także w materiale.

  W związku z pozytywnymi oczekiwaniami, przedsiębiorstwa z branży decydując się na inwestycje, które rozbudowują moce wytwórcze i poprawiają swoją ofertę produktową. W ostatnich latach, oprócz modernizacji istniejących linii produkcyjnych, otwarto szereg nowych linii we wszystkich segmentach rynku. Dodatkowo, kilka inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji bądź planowania.

  O wysokiej atrakcyjności krajowego rynku termoizolacji świadczyć może również pojawienie się zupełnie nowego gracza w segmen cie wełny mineralnej, firmy Petralana, która we wrześniu 2015 r. uruchomiła w Bytomiu nowoczesną fabrykę o mocach wytwórczych wynoszących 41 tys. ton rocznie, wskazał PMR.

 


Large Visitor Map